Profil & kontakt

Ing. arch. Jiří Hájek

+420 734 609 185 | info@atelierardes.cz | www.atelierardes.cz

Fakturační adresa: Mendelova 2938/3, Karviná 8, 733 01

Ing.arch. Jiří Hájek
 • 1970-1974 SPŠ Stavební v Ostravě
 • 1976-1981 Fakulta architektury VUT v Brně
 • 1975-1976 designer – „Výstavnictví Ostrava“
 • 1982-1991 – architekt „Stavoprojekt Ostrava“
 • od r. 1992 – samostatný architekt – OSVČ
 • od r. 1992 – držitel živnostenského oprávnění
 • od r. 1990 člen České komory architektů
 • od r. 1990 člen Obce architektů
 • od r. 1993 držitel autorizace typu „A“ – autorizovaný architekt (ČKA 01220)
 • od r. 1992 člen/předseda „Komise pro architekturu a územní rozvoj“
  Magistrátu města Karviná
Ateliér ARDES
 • Je svobodné sdružení projektantů a dalších stálých a externích spolupracovníků
 • Založen v roce 1992
 • Zabývá se zejména projektováním pro stavebnictví a zajišťuje komplexní služby v oblasti architektury po celé ČR
 • Držitelem certifikátu způsobilosti
 • Kancelář je vybavena výkonnou grafickou a reprodukční technikou s certifikovaným softwarem
 • Podporuje nadace a humanitární organizace
 • Účastníkem mnoha soutěží a držitelem několikerých ocenění
 • Kancelář je pojištěna proti škodě způsobené vadami díla